Psychoterapia indywidualna

130 PLN/50 min.

Jest metodą leczenia mająca na celu poznanie i zmianę mechanizmów psychologicznych, które odpowiadają za problemy natury psychicznej. Skierowana do osób chcących nie tylko rozwiązać swoje problemy, czy trudności, ale również dla tych, którzy pragną lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby oraz uczucia. Sesje odbywają się regularnie, o określonej godzinie i trwają 50 minut. Długość procesu terapeutycznego jest określana indywidualnie i może trwać od kilku miesięcy, do kilku lat.

Konsultacja psychologiczna

130 PLN/50 min.

To pierwszy kontakt z psychoterapeutą, mający na celu określenie i zdiagnozowanie zakresu problemów i trudności osoby zgłaszającej się oraz zaplanowanie dalszej formy pomocy.

Interwencja kryzysowa

130 PLN/50 min.

To pomoc skierowana do osób doświadczających nagłej utraty, negatywnych przeżyć, czy kryzysu ukierunkowana na wsparcie emocjonalne, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowanie lęku.