dokogopomoc

Świadomość społeczna dotycząca zawodu psychoterapeuty na szczęście rośnie. Nadal jednak wielu z nas, szukając pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej, nie ma pewności, do kogo powinno się zwrócić. Zawody psychologa, psychiatry, psychoterapeuty czy coacha są często mylone i mieszane ze sobą, a osoby szukające pomocy odsyłane bywają od jednego specjalisty do drugiego. Oto krótki opis poszczególnych profesji, mający na celu jasne określenie obowiązków i możliwości poszczególnych specjalistów.

Psycholog – ukończył pięcioletnie, jednolite studia magisterskie i uzyskał dyplom magistra psychologii, który uprawnia go do:

  • udzielania pomocy psychologicznej (nie psychoterapii),
  • przeprowadzania konsultacji psychologicznych, mających na celu określenie problemu pacjenta i skierowanie go do odpowiedniego specjalisty,
  • wykonywania testów psychologicznych oraz wydawania opinii/diagnoz na ich podstawie.

Psychiatra – lekarz medycyny, który ukończył sześcioletnie, jednolite studia medyczne oraz po ich zakończeniu specjalizację psychiatryczną. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych, wykorzystując głównie farmakoterapię (jest uprawniony do wydawania leków na receptę).

Psychoterapeuta – ukończył pięcioletnie studia magisterskie psychologiczne lub pokrewne oraz conajmniej czteroletnie, specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne w wybranej szkole psychoterapii; jest zaawansowany w danym szkoleniu lub już otrzymał certyfikat. Istnieje kilka nurtów psychoterapeutycznych, determinujących formę pracy psychoterapeuty z pacjentem, m.in: psychodynamiczny, psychoanalityczny, poznawczo-behawioralny, czy systemowy. Różnią się założeniami i podstawami teoretycznymi. Psychoterapeuta jest wykwalifikowany do prowadzenia terapii długo lub krótkoterminowej, indywidualnej lub grupowej. Pracuje pod stałą superwizją (czyli weryfikuje swoją pracę z innym, doświadczonym psychoterapeutą).

Coach, trener – mogą być absolwentami różnych kierunków studiów. Zajmują się rozwojem osobistym i zawodowym, posługując się metodami pracy opartymi na doskonaleniu, wspieraniu i rozwijaniu umiejętności miękkich (związanych z cechami osobowości) lub twardych (dotyczących konkretnych umiejętności). Pomagają w osiąganiu celów, motywują do działania. Mogą prowadzić szkolenia i treningi dla firm lub osób indywidualnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *