Czym depresja różni się od zmęczenia, irytacji czy smutku?

Najbardziej widocznym symptomem depresji jest ogólny, obniżony nastrój, negatywne emocje takie jak bezsilność, bezradność, rozpacz, poczucie bezsensu. Ale i lęk, wina, wstyd, frustracja, irytacja, zgorzknienie, wrażliwość. Drugi najwidoczniejszy symptom depresji to anhedonia czyli niezdolność do odczuwania przyjemności. Zatem można powiedzieć, że w depresji człowiek odcięty jest od pozytywnych emocji, a negatywne przybierają na sile. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kiedy człowiek cierpi na depresję następuje przesunięcie w systemie motywacyjno – emocjonalnym. Na poziomie podświadomym stwierdzamy, że nasze działania nie przynoszą efektów, próbowaliśmy ale nie ma wyjścia z tej sytuacji, więc system odcina pozytywne emocje i przechodzi w stan defensywny – aktywuje negatywne emocje, unikowe reakcje, by unikać cierpienia z powodu porażek.  Pozostałe symptomy takie jak brak energii, trudności z koncentracją i snem są konsekwencjami tego odcięcia. Tak zrozumianą depresję możemy podzielić na różne rodzaje:

  • Reakcje depresyjne. Mówimy o nich, gdy odcięcie ma logiczny sens. To znaczy gdy na przykład jest odpowiedzią na stratę bliskiej osoby, reakcją na długotrwałą przemoc domową, popełniony błąd (jak w przypadku dr Henriques’a).
  • Zaburzenia depresyjne. To termin, którego powinniśmy używać gdy reakcje depresyjne z czasem nie wyciszają się, lecz pogłębiają i zaczynają wywoływać dodatkowe problemy z przystosowaniem do życia – uważa Henriques. Na przykład młody człowiek długo marzył o studiach, wreszcie dostał się na wyśnioną uczelnię, ale okazuje się, że jest znacznie trudniej niż sobie wyobrażał. Zaczyna się stresować, jest zalękniony, wycofuje się z kontaktów z innymi, nauka przychodzi mu coraz trudniej, ciężko jest mu cokolwiek zaplanować. Problemy nawarstwiają się i po kilku tygodniach następuje odcięcie.
  • Choroby depresyjne. To kategoria opisująca stan, gdy owe odcięcie się trudno wyjaśnić widocznymi problemami z dostosowaniem i kiedy symptomy są bardzo odporne na zmianę, mimo wsparcia i pomocy z zewnątrz.

żródło: http://charaktery.eu/artykul/odcienie-depresji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *